Skolinspektionen granskar modersmålsundervisning

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har sedan 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. I år kommer Skolinspektionen göra en tillsyn som omfattar 25 huvudmän.

Skolan har stor betydelse för de nationella minoritetsspråkens - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - fortlevnad och utveckling. Modersmålet har stor betydelse för elevers identitet, självkänsla och betydelse för skolframgång. 

Skolinspektionens erfarenheter pekar på att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. 

I dag deltar endast hälften av de grundskoleelever som har rätt till modersmålsundervisning i de olika nationella minoritetsspråken i undervisningen. Vad beror denna låga andel på? Exempelvis brister många kommuner i att informera om elevers rätt till undervisning eller i att erbjuda och anordna sådan undervisning. Vidare råder det stor brist på lärare i de nationella minoritetsspråken. 

I Skolinspektionens tillsyn ska följande frågor besvaras: 

  1. Erbjuder huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?
  2. Anordnar huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?

    Kartläggande frågeställningar:
  3. I vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  4. I vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att tillhanda-hålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  5. I de fall fjärrundervisning bedrivs. Vilka exempel finns?

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-03-12

Vad är tematisk tillsyn?

Det kan finnas flera skäl till att Skolinspektionen genomför en tematisk tillsyn. Främst handlar det om att Skolinspektionen har sammanställt en riskbild av ett utvalt område som blir föremål för en tematisk tillsyn

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?