Ny teknik för att möta utmaningar

Den nya skollagen kommer inom en snar framtid att uppdateras. Barn med modersmål på ett minoritetsspråk kommer att ha laglig rätt att få hela eller väsentliga delar av den pedagogiska verksamheten på sitt språk

Den stora utmaningen blir då att kunna tillgodose dessa lagkrav.

Hur säkerställer man att alla barn med annat modersmål än svenska kan få undervisning på sitt minoritetsspråk även om förskolans pedagoger inte kan språket?

”Utforska språken!” är en vägledning för flerspråkighet som kan vara en lösning. Vägledningen är en del av det språkstrategiska materialet för Huddinge kommun som har tagits fram av Heidi Wasén, biträdande verksamhetschef på Huddinge förskolor, Nourten Armak och Maria Klasson, utvecklingspedagoger och Petra Petersen, doktorand och forskningsledare på Stockholms universitet.

En del av det språkstrategiska arbetssättet innebär att pedagogerna använder tekniska verktyg som pekskärmar i arbetet. Tekniken är enkel men väldigt kraftfull. Med hjälp av applikationer (”appar”) på pekskärmar kan förskolebarnen entusiasmeras till att bekanta sig med andra språk. På Huddinges förskolor har man fokuserat på finska (ett av Sveriges fem minoritetsspråk). Alla barn i förskolorna, i inte bara de med finska som modersmål, deltar  i projektet.
- Att alla barn på förskolan får vänja sig vid flerspråkighet är ytterst ett demokratiprojekt, säger Petra Petersen. Barnen lär sig att det finns fler sätt att uttrycka sig på än svenska.

Barnen inser även att man kan vara svensk på olika sätt och att allas erfarenheter är lika värdefulla. närvarande i alla delar av verksamheten. Om barnen lär sig matematik ser pedagogerna till att vissa av nyckelbegreppen presenteras på finska. Barnen får även själva vara med och lägga till ord och fraser.-
En av våra förskolor hade ett projekt på temat kroppen. Barnen var väldigt nyfikna på vad orden ”magsäck” och ”bajs” hette på finska. De tog reda på det och la till det i appen, berättar Heidi Wasén.

Pekskärmarna är tillgängliga under hela förskoledagen och fria för barnen att använda när som helst, men låsta till specifika språkapplikationer. Barnen dras naturligt till digitala redskap, på det viset blir lärandet lustfyllt.

Pekskärmarna används även för att ringa konferenssamtal via Skype. Finskspråkiga barn kan ringa upp finskspråkiga pedagoger och barn på finskspråkiga avdelningar och prata med dem eller delta på deras samlingar. Barns behov av finska i vardagen kan  på så sätt tillgodoses, även om de inte har några pedagoger på sin avdelning som pratar språket.

En stor vinst med projektet är att många barn som inte har svenska som modersmål känner sig mindre marginaliserade. Istället för att försöka dölja sitt minoritetsspråk blir deras språkkunskap en tillgång som efterfrågas.
- Två föräldrar berättade att deras dotter vägrat att prata med dem på sitt minoritetsspråk, berättar Heidi Wasén.

En tid in i projektet hade hon gjort en helomvändning. Flickan började se sitt modersmål som en tillgång istället för något skamligt. Hon lärde andra barn ord och fraser och svarade sina föräldrar på modersmålet.

Pedagogerna i Huddinge vittnar om  ökad arbetsglädje och nöjda vårdnadshavare.
- Barnen lär faktiskt pedagogerna en hel del, säger Petra Petersen. De känner sig stärkta i att de kan bidra, det får dem att känna sig stolta och kompetenta.

Projektet har varit lyckat och idag arbetar alla kommunala förskolor i Huddinge enligt samma modell.
- Det är så enkelt att använda, alla förskolor kan ta del av det och ladda ner appar med de språk de önskar ska vara en del av verksamheten, säger Heidi Wasén.

Hon fortsätter att berätta att visst stöd i hur man går tillväga för att implementera det i sin verksamhet kan erbjudas om man tar del av det språkstrategiska materialet ”Utforska språken” på Pedagog Huddinge

PETRA KAHN

Sidan uppdaterad 2018-11-27

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?