Minoritetspolitikens utveckling 2017

Myndigheter visar ökad medvetenhet om minoritetspolitiska frågor, men det krävs fortfarande ytterliga insatser för att främja nationella minoriteters språk och kultur. Det framkommer i uppföljningen av minoritetspolitiken i Sverige, som Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget gjort.

Sedan 2010 har Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget det gemensamma regeringsuppdraget att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Under 2017 har myndigheterna genomfört en övergripande uppföljning av det minoritetspolitiska målets delområden: diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.
- Vi ser ett växande intresse och ökad kunskap om de minoritetspolitiska frågorna, inte minst bland statliga myndigheter. Det visar sig främst genom fler interna utbildningsinsatser, insatser för att skydda och främja minoritetsspråken och att fler samråd genomförs, vilket är ett sätt att ge minoriteter ökat inflytande, säger Aina Negga, enhetschef för det minoritetspolitiska uppdraget vid Sametinget, i ett pressmeddelande.

Liksom tidigare år visar årets uppföljning att personer som bor inom förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska har flest möjligheter att få sina minoritetsrättigheter tillgodosedda. Störst möjlighet har de individer som bor i en kommun som får statsbidrag för individens minoritetsspråk och har särskilda skyldigheter enligt minoritetslagens förstärka skydd. Även statliga myndigheter som har riktade minoritetspolitiska uppdrag har tydligt bidragit till utvecklingen av minoritetspolitiken inom flera områden.
- Statsbidrag är fortsatt en framgångsfaktor för minoritetspolitikens utveckling. Även riktade minoritetspolitiska uppdrag till myndigheter betyder mycket för den positiva utvecklingen. Det är just bland nationella myndigheter vi ser den största utvecklingen med ett ökat intresse och kunskap om minoritetspolitiken, säger Pernilla Ek, chef på enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen Stockholm.

Men trots att minoritetsarbetet går åt rätt håll återstår en del utmaningar för att skydda och främja nationella minoriteters språk och kultur. Länsstyrelsen och Sametinget föreslår bland annat att regeringen ska avsätta utvecklingsmedel som kommuner ska kunna ansöka om i syfte att skapa och utveckla former för inflytande och samråd med nationella minoriteter, där särskilt ungas inflytande prioriteras. Myndigheterna föreslår också att huvudmän för förskola ska kunna ansöka om projektmedel i syfte att skapa och utveckla metoder och modeller för att stödja nationella minoriteters språkutveckling och kulturella identitet.
– I kommuner saknas i dagsläget tillräckliga incitament för att utveckla arbetet för nationella minoriteter som inte omfattas av statsbidrag. Därför föreslår vi olika metoder och modeller för att samtliga nationella minoriteter ska få sina rättigheter tillgodosedda, säger Aina Negga.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-11-23

Kontakt:

Pernilla Ek, chef på enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen Stockholm.
Tfn: nås via pressjouren 076-140 23 62
e-post: pernilla.ek@lansstyrelsen.se

Aina Negga, enhetschef Sametinget, Tfn: 070-621 89 77,
e-post: aina.negga@sametinget.se

Fakta

Sveriges nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt är att de har befolkat Sverige under lång tid och är en del av landets gemensamma kulturarv. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010 och Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget utsågs till uppföljande myndigheter av politikområdet. Lagen ger minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att minoritetsspråken ska främjas och skyddas, kulturen ska utvecklas och bevaras samt att minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem.

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli, vilket innebär rätten att använda språken i kontakt med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på språken. 2018 ingår 81 kommuner och 15 landsting/regioner i förvaltningsområdena.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?