Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2010

Lagen om nationella minoriteter

Lättläst version av sidan
Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har från och med 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska är nationella minoritetsspråk. De tre sistnämnda har ett förstärkt skydd i den nya lagen och kan användas i myndighetskontakter och minoriteterna har rätt till äldre- och barnomsorg på sitt eget språk.

De nationella minoriteterna erkändes 1999 och sedan 2000 har samiska, meänkieli och finska kunnat användas hos förvaltningsmyndigheter och i domstolar. Men rättigheterna har varit begränsade till ett fåtal kommuner. De senaste åren har förvaltningsområdet utökats.

Samiska, finska och meänkieli kan användas både muntligt och skriftligt i kontakten med en förvaltningsmyndighet som har ett geografiskt verksamhetsområde som sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Myndigheterna är skyldiga att ge ett muntligt svar och den som saknar juridiskt biträde kan få en skriftlig översättning.

Myndigheterna ska verka för att det finns personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska. Även utanför förvaltningsområdet ska man kunna använda de tre språken om det finns kunnig personal.

Vänder man sig till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan man göra det skriftligen på samiska och finska.

I domstolarna ska finska, samiska och meänkieli kunna användas av den som är en part i ett mål hos tingsrätt, förvaltningsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Dessutom gäller rätten i de domstolar som ett mål eller ärende överklagas till.

Man har rätt att lämna in skriftligt material på minoritetsspråket och man har rätt att få handlingar muntligen översatta och man får prata samiska, meänkieli eller finska under förhandlingen. Men det krävs att man begär att få använda ett minoritetsspråk när ärendet inleds. Då får man också rätt att använda en tolk under rättegången.

Lagen månar särskilt om barnens utveckling av en kulturell identitet och främjandet av barns användning av minoritetsspråk.

Inom förvaltningsområdena kan föräldrarna begära att få tillgång till en förskoleverksamhet som helt eller delvis bedrivs på samiska, finska eller meänkieli.

När man blir äldre är språket minst lika viktigt och därför ska äldreomsorg där hela eller delar av servicen och omvårdnaden ges av personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska erbjudas av kommunen i ett förvaltningsområde. Enligt Socialtjänstlagen ska även kommuner utanför förvaltningsområdet som har personal, kunniga i språken, erbjuda den möjligheten.

Lagen är ett resultat av att den svenska minoritetspolitiken inte har fått det genomslag som man hoppats på och Sverige har kritiserats för att inte ha uppfyllt sina folkrättsliga åtaganden. Framför allt har man inte tagit hänsyn till minoriteternas behov utanför förvaltningsområdena. Därför finns nu en sammanhållen lag som gäller över hela landet med ett förstärkt skydd inom vissa områden. Att se till att minoritetsrättigheterna efterlevs är en del av Sveriges arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen efterlevs och de ska driva på genomförandet i kommunerna.
Sametinget ansvarar för samerna och Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

 

Sidan uppdaterad 2017-04-11

Relaterat

Lag om nationella minoriteter.

>>>Klicka här!

Läs också om grundskyddet!

Mer fakta

Just nu utreds lagen om nationella minoriteter. Du hittar information om utredningen här!

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?