Den nya lagstiftningen ställer krav på delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna.

Inflytande och delaktighet

Lagen ger nationella minoriteter rättigheter men det krävs att grupperna tar för sig och själva påverkar sin situation. Politiskt deltagande, samråd och alla former av engagemang ska uppmuntras.

Egenmakt är ledordet och med det menas att de nationella minoriteterna ska få verktyg och förutsättningar för att forma sin egen framtid. Det handlar om att värna om sitt eget språk och sin egen kultur. Viktiga mål är bland annat att stoppa en språkbytesprocess och få fler att lära sig tala och skriva på sitt eget språk.

Det behövs en medveten strategi för att stärka egenmakten. Minoriteterna ska kräva sin rätt i majoritetssamhället och inte vara beroende av majoritetssamhällets välvilja för att få igenom sina rättigheter.

Om man inte känner till sina rättigheter är det också svårt att ställa krav. Därför måste inflytandet öka och det behövs en bra dialog, inte minst på lokal nivå, för att synliggöra behoven och sätta igång en process. Gruppen vet bäst själv vad man behöver.

Europarådets ministerkommitté har rekommenderat Sverige att utveckla samrådsformerna med de nationella minoriteterna för att öka deras inflytande och delaktighet om viktiga samhällsfrågor. Företrädare för de nationella minoriteterna har framfört krav på att de borde få ett större förtroende att sköta sina egna frågor.

 

Sidan uppdaterad 2018-09-26

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?