Europarådet pekar på brister i ny rapport

Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Nu har det fjärde yttrandet från kommittén kommit.

Du hittar hela yttrandet i den högra spalten här intill.

I rapporten fastslår kommittén bland annat att alltför många som tillhör de nationella minoriteterna fortfarande inte har tillgång till utbildning och äldreomsorg på sina modersmål. Och att kunskapen om de nationella minoriteterna bland allmänheten i Sverige är låg.

Läs mer om här om vad Europarådets kommitté föreslår för åtgärder!

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionen i Sverige.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-11-23

Förslag på åtgärder

Recommendations for immediate action;

Strengthen the implementation of the Act on National Minorities and Minority Languages at local level; amend the legislation where it provides for too wide a margin of appreciation; and introduce an effective remedy in case of non compliance with the Act;

Increase and formalise opportunities for the Sami to participate in a meaningful and effective way in decision making processes affecting them at municipal, county and national levels and ensure that the Sami can maintain and develop their culture whenever decisions are taken that affect areas inhabited traditionally by them;

Increase the availability of teaching in and of minority languages, in particular through making the profession of minority language teacher more attractive; develop a comprehensive policy on national minority language education in preschools and the respective training of preschool teachers in close cooperation with minority representatives.

(Europarådets rapport kommer att översättas till svenska så småningom och då kommer minoritet.se att publicera översättningarna här.)

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?