Ingen ska diskrimineras

Ingen ska behandlas orättvist bara för att man tillhör en särskild grupp eller kultur, eller ser ut på ett särskilt sätt. Det slår svenska lagar fast. Det gäller också alla de människor i Sverige som tillhör någon av våra fem nationella minoriteter.

Förr i tiden, och även i dag, behandlas ändå nationella minoriteter orättvist ibland. Våra fem nationella minoriteter är samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar.

När man behandlas orättvist, bara för att man tillhör en speciell grupp, kallas det diskriminering. Det händer att de som tillhör någon av de nationella minoriteterna diskrimineras. De kan till exempel ha svårare att få jobb, behandlas annorlunda än andra om de går in i en butik eller mötas av mobbing i skolan.

Sverige arbetar i dag för att ingen av de nationella minoriteterna ska bli diskriminerade. Men förr i tiden behandlade svenska staten de nationella minoriteterna på ett hemskt vis. De har till exempel tvingats flytta, inte fått tala sitt språk eller i värsta fall tvingats att lämna ifrån sig sina barn.

Än i dag fortsätter orättvisorna för många nationella minoriteter. Flera rapporter från svenska myndigheter visar det. Till exempel möter samiska barn fördomar och blir mobbade. Många barn får inte lära sig sitt språk i skolan, trots att de har rätt till det.

Sverige gör ändå flera saker för att försöka minska diskrimineringen av nationella minoriteter. Till exempel Delegationen för romska frågor, som under flera år arbetade under regeringen. De har kommit med en rapport om hur svenska myndigheter och kommuner ska jobba för att minska diskrimineringen av romer och förbättra romers situation.

Om du upplever att du diskrimineras kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Det är en statlig myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och värde. Diskrimineringsombudsmannen kan hjälpa dig att hävda dina rättigheter.

Här kan du läsa om hur du anmäler att du blivit diskriminerad: 
http://www.do.se/Diskriminerad/

 

Texten omarbetad till lättläst av Karin Fingal

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2018-11-23

Relaterat

Länkt till DO

Diskrimineringsombuds-
mannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Från och med 1 januari 2019 har enskilda alltid rätt att kontakta DO skriftligen på meänkieli, samiska och finska.


Diskrimineringslagen

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?