Illustration: Linnéa Teljas-Puranen

Dina rättigheter som nationell minoritet

Tillhör du de nationella minoriteterna och vill veta mer om vad som gäller i din kommun? Då är det bra att veta att förvaltningsmyndigheterna, det vill säga oftast kommunen, har en skyldighet att informera om dina rättigheter enligt den nya lagen. På den här sidan presenterar vi i både bild, ljud och text dina rättigheter som nationell minoritet.
Du som är jude, rom, same, sverigefinne och tornedaling tillhör Sveriges fem nationella minoriteter. Och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Som nationell minoritet är det viktigt att veta vilka dina rättigheter är och vilka krav du kan ställa på din kommun eller andra myndigheter.

Ta först reda på om din kommun ingår i ett så kallat förvaltningsområde för där kan dina rättigheter vara extra förstärkta. Information om och kartor över förvaltningsområdena hittar du på den här hemsidan.

Framför allt kan du ställa högre krav om du pratar samiska, finska eller meänkieli och bor i ett förvaltningsområde. De tre språken har ett förstärkt skydd. I en sådan kommun har du rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på ditt språk. Även utanför förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Ska du medverka i en rättegång har du också rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan du kontakta skriftligen på samiska och finska.

Den nya lagen värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller delvis på samiska, finska eller meänkieli i förvaltningsområdet.

Samma sak gäller inom äldreomsorgen, det ska finnas personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Även om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Men den nya lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.

Din kommun har en skyldighet att informera om den nya lagen och vilka rättigheter du har. Håll utkik efter informationsträffar och se till att engagera dig lokalt och ta reda på vilka frågor ni kan driva. De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som berör den egna gruppen.

Bor du utanför förvaltningsområdet kan du påverka och försöka få din kommun att ansöka hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att kommunen inte lever upp till lagen då kan du som same ta kontakt med Sametinget och du som är jude, rom, sverigefinne eller tornedaling ska kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.
Sidan uppdaterad 2017-06-09

Läs mer...

Diskrimineringsombuds-
mannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsät­tning, sexuell läggning och ålder.

­

Socialstyrelsen informerar
om dina rättigheter, klicka
på den blå logotypen ovan.


Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?