"Det unika är långsiktigheten"

Att det startas kommunal verksamhet i Göteborg är ”en stor seger för mänskliga rättigheter”. Det säger Domino Kai som är ny chef. Nu vill han förändra attityden mot romer.

Sedan vintern 2016 finns en kommunal verksamhet i Göteborg, som enbart fokuserar på romska frågor och romers rättigheter.

Det är den andra i sitt slag i landet och för tillfället bär den samma namn som systercentret i Malmö: Romskt informations- och kunskapscenter, RIKC. Namnbyte, en lokal för besökare och mellan sex och tio anställda ska till innan centret är komplett. Domino tror att det kommer fylla en viktig funktion.
– Centret behövs, för de stigmatiserande bilderna av romer lever så djupt i den svenska folksjälen. Även om man säger att lagar och rättigheter gäller alla kommer ordet ”men” väldigt snabbt när det gäller romer.

Sedan augusti 2017 är han chef för RIKC. Domino har flyttat från Stockholm och tackat nej till två jobberbjudanden för det här.
– Det känns som en fantastisk möjlighet. Här kan vi jobba långsiktigt för att förändra negativa attityder.

Just långsiktigheten är det unika, menar Domino. Han har många gånger jobbat i projekt, som alltid har ett slutdatum. Så är det inte här.

RIKC fungerar som ett slags romskt medborgarkontor som har två huvuduppgifter. Dels ge praktisk hjälp till romer som behöver det. Det kan handla om vilken myndighet eller förvaltning som ska kontaktas i ett särskilt ärende, hjälp med att tyda en blankett eller hitta information om romers rättigheter. Den praktiska hjälpen ska ge egenmakt till romer att lösa situationer på egen hand. Den andra huvuduppgiften är att informera och utbilda människor som arbetar inom Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen om romer och romsk kultur. Det behövs tycker Domino.
– Direkt när man förstår att man har en rom framför sig händer det något. Alla stigmatiserande bilder trillar ner framför en på bara en sekund.

Han tar som exempel att folk oftast säger att alla får bo var de vill. Men om man får veta att det är romer som ska flytta in börjar man tänka på att det kanske sänker värdet på ens bostad. Eller att man säger att romer har häftig musik. Men om romer bosätter sig i lägenheten bredvid tänker man plötsligt att musiken kommer vara störande och att det kommer festas på nätterna. Trots att det sällan, i alla fall när Domino är ute och föreläser, är någon som ens känner en rom. Alla vet ändå hur de är.
– Jag vill tro att de negativa bilderna inte beror på ovilja, utan på okunskap.

På frågan vad han säger till dem som undrar varför just romer ska få så mycket resurser och en egen myndighet svarar han att den som tänker i de banorna inte kan bakgrunden.
– Eftersom de flesta i landet inte kan sin svenskromska historia blir det väldigt svårt att förstå varför romer ska ha en egen kommunal verksamhet. Det är lätt att anta, och inte ta ansvar, när man inte kan historien.

I historien har romer diskriminerats under lång tid i Sverige. För flera hundra år sedan genom lagar som betydde att alla romer antingen skulle ut ur landet – eller hängas. I modern tid genom lagar som förbjöd romer att gå i skolan, bo på samma plats en längre tid eller ens komma in i Sverige under andra världskriget. Trots att de liksom judarna och andra grupper flydde från koncentrationslägren i Tyskland.

Genom mer kunskap till både romer och icke-romer hoppas Domino att förtroendeklyftan mellan den nationella minoriteten och majoritetssamhället ska minska.
– Målet är att verksamheter som den här inte ska behövas och på lång sikt hoppas jag att vi kan avvecklas, säger han.

KARIN FINGAL
 

 


 

Sidan uppdaterad 2017-11-20

Fakta


Domino Kai:
Har länge jobbat med frågor om nationella minoriteter. Bland annat på Diskrimineringsombudsmannen, regeringskansliet, SVT och Europaparlamentet. Domino är själv finsk rom (en av de fem romska grupper som finnsi Sverige).

Så startades RIKC:
I början av 2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering. Målet var att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”. Göteborg var en av de kommuner som blev pilotkommuner och fick arbeta med frågan under några år. Sedan dess har frågan om ett romskt center diskuterats på samråd med romer i staden. Hösten 2015 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att ett romskt informations- och kunskapscenter skulle startas.

Fakta om RIKC:
Är en nystartad kommunal myndighet dit romer i Göteborg och kranskommunerna kan vända sig för att få vägledning och hjälp, och dit stadens anställda kan vända sig för information om romsk kultur. Centret tillhör Förvaltningen för konsument- och medborgarservice. En besökslokal kommer troligtvis stå klar våren 2018. RIKC står för Romskt informations- och kunskapscenter men centret kommer byta namn i samråd med romer i Göteborg.

Vad är stigmatiserande bilder eller uppfattningar?
En stigmatiserande bild är en negativ uppfattning om en person. Uppfattningen bygger på en fördom mot en hel grupp människor.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?