De lämnade över sitt program till ministern

Sverigefinska Ungdomsförbundets politiska program publicerades och överlämnades till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samband med ett samrådsmöte mellan ministern och sverigefinska organisationer på kulturdepartementet under måndagen.

Sverigefinska Ungdomsförbundet publicerade under måndagen den 28 november sitt politiska program som är ungdomsförbundets gemensamma intressepolitik för att stärka sverigefinska barn och ungas språkliga och kulturella rättigheter samt för att främja det finska språket i Sverige.

Programmet är den grund som förtroendevalda kan luta sig mot då dessa representerar ungdomsförbundet på samrådsmöten, i media och i övriga sammanhang. Detta program är grunden för Sverigefinska Ungdomsförbundets förda minoritetspolitik.

Det politiska programmet arbetades fram av en arbetsgrupp innehållandes Dennis Barvsten och Kim Holm och genererade sedermera till förbundsstyrelsen 2015/16 gemensamma proposition som lades till årsmötet 2016 där programmet bifölls enhälligt. Under detta verksamhetsår har programmet formgivits av förbundets tidigare arbetstagare Laura Kvissberg.

Läs mer och se bild från överlämnandet på Sverigefinska Ungdomsförbundets hemsida!

Sidan uppdaterad 2016-12-01

Delar av programmet

Programmet innehåller bland annat följande förslag:

• Modersmålsundervisningens timantal omfattar minst 3 undervisningstimmar i veckan

• Elever tillhörandes de nationella minoriteterna ska kunna erbjudas modersmålsundervisning i två språk

• Moderna språk introduceras som skolämne redan i årskurs 4

• Modersmålsundervisning ska kunna ersätta moderna språk för att öka timantalet i finska

• Lärarstudenter som kombinerar sitt huvudämne med ett nationellt minoritetsspråk får en delvis avskriven studieskuld vid uppnådd examen

• Grundskoleundervisning ingår i minoritetslagens förstärkta skydd (som i dag enbart omfattar förskole- och äldreomsorg)

• Regeln om att 50 % av grundskoleundervisningen måste ske på svenska slopas för de sverigefinska grundskolorna

• Inrättandet av ett riksgymnasium för finska och meänkieli

• Sveriges kommuner har möjligheten att vara juridiskt flerspråkiga

• Medborgarinitiativ tas i bruk i Sveriges Riksdag

• Sverige och Finland inrättar en bilateral parallellrapportering av finskans ställning i Sverige och svenskans ställning i Finland för att föra ländernas dialog närmare

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?