De fick ta emot Hédi Frieds-pris

Varje år, i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari, delar Michael A. Frieds stiftelse ut Hédi Frieds lärarpris till en eller flera lärare som med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsens historia arbetar med frågor om tolerans, demokratiska värderingar och individens eget ansvar.

Stiftelsen vill genom priset uppmuntra lärare att på ett kreativt sätt stimulera unga människor till att reflektera över sin världsbild och över konsekvenserna av rasism, antisemitism och andra icke-demokratiska ideologier.

Här nedan kan du se vilka som fick ta emot priset från Hédi Fried 2018:

Malin Mattsson Flennegård

Malin Mattsson Flennegård undervisar i svenska och religion med en ingång till Förintelsen via etiska och existentiella dimensioner. Centralt för hennes undervisning är att den bidrar till inlevelseförmåga och därigenom till elevers förståelse för andra människor.

Genom att använda skönlitterära berättelser får hon igång tankar kring demokrati och människovärde samt medvetandegör stereotypa föreställningar om »den andre«.

I sin undervisning lyfter hon fram de positiva värden som ett demokratiskt samhälle står för. Detta tillsammans med en dialogbaserad undervisning gör att hennes arbete är kreativt och nyskapande.

Marie Sterling

Marie Sterling undervisar i religion, historia och svenska, en ämneskombination som hon använder för att arbeta med mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och rasism.

Hon undervisar med utgångspunkt i Förintelsens historia och lyfter utifrån denna fram paralleller till vår samtids antidemokratiska rörelser.

Hon har gjort elev- och studieresor till Polen. Hon undervisar även elevgrupper som anses »svåra« och som inte sällan har tendens till både främlingsfientlighet och rasism.

Linda Näslund och Helen Persson

Linda Näslund och Helen Perssons undervisning är ämnesöverskridande med syftet att på ett långsiktigt och varaktigt sätt förebygga rasism och intolerans. En central utgångspunkt är att det ständigt finns en latent grogrund för uppkomsten av ett »vi och dom«.

Genom att låta eleverna ta del av andra människors historier får eleverna möjlighet att få syn på sig själva och sina egna föreställningar. Via autentiska berättelser får elever möta olika dilemman och diskutera möjliga handlingsalternativ och konsekvenserna av dem. Det är ett arbete som inspirerat andra kolleger och på det sättet även når ut till elever i flera klassrum.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-02-15

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?