Kalendarium - Evenemang

2019-02-13 – 2019-03-18

Projektbidrag från MUCF

Se nedan
Se nedan
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har flera projektbidrag som nu finns att söka för 2019. MUCF har identifierat tre av dessa statsbidrag som vi tänker berör de nationella minoriteterna särskilt och som kan vara av intresse för ideella organisationer inom de nationella minoriteterna att söka. Därutöver finns även andra projektbidrag att söka på vår hemsida. Hjälp oss gärna att sprida detta i era kanaler och nätverk! Om vi har missat någon aktör som vi bör skicka till får ni gärna skicka vidare. Se vår sammanfattning av de statsbidrag som särskilt berör de nationella minoriteterna nedan:

Projektbidrag mot rasism och intolerans
Den 18 mars är sista ansökningsdag för bidraget mot rasism och intolerans. Syftet med statsbidraget är att förebygga och motverka rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi eller transfobi, islamofobi och/eller rasism mot samer.
Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället. MUCF har cirka 14 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019.
Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Hälsofrämjande insatser riktade till romer
Den 16 april är sista ansökningsdag för bidraget till hälsofrämjande insatser riktade till romer. MUCF har cirka 2 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019. Bidrag får lämnas till ideella organisationer för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. MUCF har ett antal prioriteringar för projektet som du kan läsa mer om på bidragets hemsida.
Inför ansökningsomgången erbjuder MUCF stöd i ansökningsprocessen till de organisationer som vill söka projektbidraget. De organisationer som vill är även välkomna att skicka in sin projektidé för att få återkoppling på den från och med den 11 februari.
Läs mer om stöd i ansökningsprocessen, bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.

Ungas organisering
Den 18 mars är sista ansökningsdag för bidraget till ungas organisering. MUCF har cirka 21 miljoner kronor att fördela inom stödformen under 2019. Ideella organisationer kan söka bidraget. Ett projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Projekten måste bedrivas lokalt. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera. Om ni tidigare har beviljats medel kan ni ansöka om nya medel för en fortsättning av ert projekt.
Läs mer om bidraget och de villkor som gäller på MUCF:s webbplats.


Alla ansökningar görs i myndighetens ansökningssystem.