Kalendarium - Evenemang

2018-11-12 – 2018-11-13

Konferensen Modersmål

Falun
Se info nedan

Välkomna till konferensen Modersmål, minoritet och mångfald - Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext som hålls i Falun den 12 och 13 november 2018. Konferensen riktar sig till forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse för frågor relaterade till modersmål, minoriteter och mångfald i skolsammanhang.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse av mångfald och utveckling i skola och dagens samhälle genom att lyfta frågor om modersmål, minoriteter och mångfald ur olika perspektiv. Samtidigt syftar konferensen till att uppmärksamma Sveriges nationella minoritetsspråk och andra språk som barn, ungdomar och vuxna har rätt att använda och utveckla.
Med konferensen vill vi skapa en dialog om flerspråkig identitet med fokus på gränsdragningar, rörlighet, föränderlighet och mellanförskap när det gäller tillhörighet i en kontext där transspråkande och transnationalitet utgör dagliga sociala praktiker.

Vi vill genom tematiska, teoretiska och metodologiska presentationer och diskussioner utmana rådande diskurser om flerspråkighet, revitalisering och identitet i relation till språkbevarande, samt lyfta olika aspekter av minoritetsfrågor kopplade till språklig och kulturell mångfald och identitet.

Ett viktigt mål med konferensen är att möjliggöra en diskussion och utveckling av tvärvetenskaplig forskning och skapandet av nätverk för att utbyta teoretisk och praktisk kunskap kring modersmål, minoriteter och mångfald i utbildningssammanhang. Ett andra mål är att skapa grund för en publikation utifrån konferensens bidrag.

Plenartalare:
Tove Skutnabb-Kangas, Docent vid Åbo Akademi
Jarmo Lainio, Professor i finska, Stockholms universitet
Tommaso Milani, Professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet
Åsa Palviainen, Professor i svenska, Jyväskylä universitet

Konferensens språk är i huvudsak svenska, men vi välkomnar presentationer utöver svenska på norska, danska och engelska.
Konferensen organiseras av ämnet Svenska som andraspråk vid Akademin humaniora och medier vid Högskolan Dalarna i samverkan med forskningsprofilen Utbildning och lärande.
Organisationskommittén: Boglárka Straszer (ordförande), Åsa Wedin, BethAnne Paulsrud och Jenny Rosén

Deltagare är välkomna att
- hålla individuella presentationer
- arrangera ett tematiskt kollokvium
- arrangera en panel som ansluter sig till konferensens tema
- presentera en poster.

Samtliga abstrakt expertgranskas.

Viktiga datum:
Sista dag för inlämning av abstrakt för individuella presentationer och poster: 15 juni 2018
Sista dag för inlämning av förslag på kollokvier och paneler: 15 juni 2018
Besked om antagna kollokvier och paneler meddelas: 30 juni 2018
Besked om antaget abstrakt gällande individuella presentationer och poster meddelas: 15 augusti 2018
Registrering öppnar 15 augusti 2018
Registrering stänger 15 september 2018
Anvisningar för abstrakt finns på konferensens hemsida: http://www.du.se/mmm2018.
Välkomna med abstrakt till konferensens e-post adress: mmm2018@du.se

Konferensens hemsida: http://www.du.se/mmm2018
VÄLKOMNA!