Kalendarium - Evenemang

2017-11-17 – 2018-01-19

Sök medel från ISOF!

Se info nedan
Se info nedan
Minoritetsspråksbidrag att söka
Institutionen för Språk och Folkminnen tar
nu emot nya ansökningar för medel till minoritetsspråksfrämjande
projekt. Institutet
främjar särskilt projekt som har fokus på
barn och ungdomar, riktas till flera varieteter
av ett språk eller flera språk eller fokuserar
på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.
Ansökningarna ska vara inlämnade senast
den 19 januari 2018. För mer information
och ansökningsblankett, se