Kalendarium - Evenemang

2017-10-23

Öppet samråd Skåne

Se info nedan
Se info nedan

Välkommen till ett öppet samråd Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne välkomnar alla, som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten i Skåne, till ett öppet samråd.

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk arbetar Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Sedan den 1 februari 2015 ingår Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne i förvaltningsområdet för finska.

Fokus för samrådet kommer vara dels en återkoppling från samrådet som hölls i december 2016, dels en dialog kring gemensamma spelregler för den fortsatta samrådsprocessen.

Till grund för denna diskussion tänkte vi utgå från den kod som är framtagen för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen (finns att ladda ner gratis här: https://www.mucf.se/publikationer/europeisk-kod-ideburna-organisationers-medverkan-ibeslutsprocessen) Från Region Skåne deltar kulturutvecklare Caisa Lindfors, den regionala samordnaren Jenny Kiiskinen samt förtroendevalda från Demokratiberedningen. Från Länsstyrelsen Skåne deltar utvecklingsstrateg Martina Holmgren samt Ulrika Jerre, chef för enheten för Social hållbarhet.

Det bjuds på fika! Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.

Datum: 23 oktober, kl. 18.00-20.00 Plats: Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö OBS: Länsstyrelsen Skåne har ny adress! Du kan anmäla dig till och med den 16 oktober, och bjud gärna med människor i din närhet eller organisation, som även de har sverigefinsk anknytning. Vid eventuella frågor angående mötet kontakta Jenny Kiiskinen, Region Skånes regionala samordnare för arbetet med nationella minoriteter.

E-post: jenny.kiiskinen@skane.se, telefon: 044-309 31 92

Ange namn, telefonnummer och eventuella kostallergier i anmälan. Vi ser fram emot mötet och hoppas på en givande dialog för vårt framtida gemensamma arbete