Nuoras Nurrii ska ge elever bättre kunskap om samer

För att öka kunskapen om samer satsar nu Sáminuorra på att samiska ungdomar, vägvisare, kommer ut till högstadieklasser för att informera om samisk kultur utifrån sina egna perspektiv.

Projektet som driva av ungdomsförbundet Sáminuorra riktar sig till elever i årskurs 7-9 och kallas Nuoras Nurrii.

Tanken är att elever ska få möjlighet att möta samiska ungdomar som berättar om samiskt samhälle, historia och kultur. Utöver detta är det också ett mål att lärarna ska få möjlighet att lära sig mer om samiska frågor som kan underlätta i framtida undervisning om urfolk och nationella minoriteter. Detta kan man läsa på ungdomsförbundets hemsida.

Lärare har möjlighet att boka in vägvisarbesök under oktober och november 2018, och det är möjligt att boka in besök för en eller flera klasser i årskurserna 7-9. Besöken bokas för 90 minuter, då 2-3 vägvisare kommer till klassen och håller i ett lektionstillfälle, ordinarie lärare närvarar under lektionen.

Om du är lärare eller rektor på en högstadieskola och tycker det låter intressant så kan ni höra av er till nuorasnurrii@saminuorra.org.

Så här ser upplägget ut enligt beskrivningen på hemsidan:

Steg 1: När du bokat in ett vägvisarbesök får du som lärare ett informationsmaterial som vi gärna vill att du tar del av, (tidsåtgång ca 1-1,5 h).

Steg 2: Du håller en lektion i din klass för att gå igenom en del grundfrågor med eleverna för att de ska ha viss förförståelse när de sedan får besök. I detta skede har du tillgång till stöd från vårt håll och vi finns tillgängliga för att svara på frågor och hjälpa till med lektionsupplägg i den mån du vill ha vår input. Innan din lektion får eleverna fylla i en kortare anonym enkät som ger oss möjlighet att läsa av deras förkunskaper/utgångsläge. (tidsåtgång: 1 lektion)

Steg 3: Vägvisarbesök, två till tre samiska ungdomar som kommer på besök till er klass. Dina elever får möjlighet att ställa frågor och lyssna till ungdomarnas berättelser och erfarenheter av att vara ung same i Sverige idag. Tidsåtgång 90 minuter.

Steg 4: Vi utvärderar hur du tycker att upplägget fungerade, vad som skulle kunna förbättras och hur du upplever klassens respons på besöket. En kortare anonym enkät fylls i av eleverna som uppföljning på den första för att vi ska kunna få en inblick i om deras kunskaper om samer och samiskt samhälle förändrats i och med utbildningsinsatsen från dig och vägvisarna.

MALIN A JUNKKA

 
 

 

Sidan uppdaterad 2018-10-31

Bakgrund


Under det senaste decenniet har återkommande internationell kritik riktats mot den svenska statens bristande förmåga att värna samiska rättigheter i det svenska samhället.

Okunskap om och fördomar mot samer har länge präglat relationen mellan majoritet och urfolk, en situation som ständigt reproduceras genom det svenska skolsystemet då inslag och undervisning som berör samiska frågor generellt sett är frånvarande på samtliga nivåer i den svenska skolan såväl som i lärarutbildningen.

Denna avsaknad av kunskapsförmedling medför i förlängningen att majoriteten av politiker, lärare, makthavare och andra fattar beslut som rör samiska angelägenheter utan att ha tillgång till nödvändig och grundläggande kunskap om samiskt samhälle, kultur och historia. Detta leder i sin tur till att ojämlika maktrelationer mellan samer och majoritetsgrupp tenderar att reproduceras, vilket vittnar om en omfattande och djupgående strukturell diskriminering som påverkar framförallt samiska ungdomars livsförutsättningar.

Vägvisare – tidigare lyckat
Norge har sedan 2004 drivit en lyckad och uppskattad kunskapshöjande verksamhet som aktivt motverkar den brist på kunskap om urfolket samerna som råder.

Varje år utbildas i dagsläget fyra Veivisere, samiska vägvisare från olika samiska områden i Norge som inom ramen för ett undervisningsprogram, finansierade med stipendium, utbildar och informerar om samer, främst mot gymnasieskolor men delvis också mot ungdomsforum och studieplatser.

Samiske Veivisere lanserades av departementet för lokal förvaltning och regional utveckling 2004. Sedan dess har projektet vuxit och genomgått utvärderingar, 2007 gjordes en stor utvärdering som konstaterade att Samiske Veivisere var en verksamhet som nått sina mål och bedömdes vara en god åtgärd bland andra. I samband med resultatet från utvärderingen beslutades det att verksamheten skulle fortsätta bedrivas permanent som ett komplement till skolornas undervisningsverksamhet om samer.

Fakta från Sáminuorra

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?