Rapport om folkbiblioteken och nationella minoriteter

Varför ska biblioteken jobba med nationella minoriteter? Det och mycket mer ger en ny rapport från Regionbibliotek Stockholm svar på.

Rapporten som heter Många sätt att vara människa på - folkbiblioteken och nationella minoriteter, riktar sig främst till medarbetare som arbetar eller är på gång med att utveckla verksamheten kring nationella minoriteter.

Rapporten är en revidering av en förstudie om nationella minoriteter och bibliotek i Stockholms län som publicerades 2014.

Regionbibliotek Stockholm har fokus på Stockholms län vilket genomsyrar rapporten. En del goda exempel från delar av Sverige finns med ambitionsnivå är inte att vara heltäckande. Fokus är på nationella minoriteter och minoritetsspråken i relation till bibliotek och främst folkbibliotek.

När det gäller nationella minoriteter och urfolket samer är det inte så enkelt att få kännedom om de lokala förhållandena, slås det fast i rapporten. "Det gäller att arbeta proaktivt och att ödmjukt använda de möjligheter som finns". Några grundläggande frågor för bibliotek att ställa är:

 • Är kommunen förvaltningsområde eller ej? Om JA finns det i så fall en minoritetssamordnare?
 • Vilka kommunala insatser görs kring dessa områden?
 • Finns det befintliga samråd i kommunen?
 • Finns det föreningar för minoritetsgrupperna?
 • Gör studieförbund och kulturaktörer aktiviteter för minoritetsgrupperna?

Att arbeta proaktivt med att komma i kontakt med organisationer, föreningar och personer kan handla om att uppmärksamma högtidsdagar, arrangera program, göra skyltningar och exponera medier samt att bjuda in till dialog med de som identifierar sig som en nationell minoritet. Det handlar om att på olika sätt och nivåer få kontakt med målgrupperna och de individer om identifierar sig som en nationell minoritet och visa på bibliotekens möjligheter, menar man i rapporten.

Bibliotekens arbeten med nationella minoriteter handlar framförallt om bidra till att öka kunskapen och förståelsen om nationella minoriteterna, tillgängliggöra medier, teknik och programverksamhet på minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som någon/några nationella minoriteter samt till att bidra till revitalisering av språken och kulturerna framförallt för barn och unga.

Ett angeläget område för alla bibliotek är att bidra till att öka kunskapen om nationella minoriteter. Det finns en mängd sätt som bibliotek kan göra detta på, som exempel i rapporten ges:
 

 • Uppmärksamma högtidsdagar.
 • Tillgängliggöra aktuell information och fakta om nationella minoriteter.
 • Ha utställningar och skyltningar om nationella minoriteter.
 • Synliggöra romaner som handlar om nationella minoriteter.
 • Programverksamhet av och med nationella minoriteter.
 • Vara en arena för samtal, information och bildning.
 • Information om nationella minoriteter på webben.

Hur bibliotek arbetar med detta är mycket varierat men fler och fler bibliotek uppmärksammar minnes- och högtidsdagar för minoriteterna.

Rapporten tar också upp faktorer som påverkar utbudet och utgivningen:

 • att det är liten marknad för litteratur på minoritetsspråk
 •  att få skriver på minoritetsspråk
 • att det är dyrt med översättningar
 • att vissa titlar ges ut i liten upplaga
 • att det finns många olika varieteter av minoritetsspråken.

  MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2018-11-23

Tips:

Elva tips

 

• Klargör vem/vilka på biblioteket som arbetar med nationella minoriteter.

• Se över vad som står i biblioteksplanen och andra styrdokument om nationella minoriteter.

• Kartlägg lokalsamhället kring nationella minoriteter. Finns det lokala föreningar, minoritetssamordnare och elever som får undervisning i minoritetsspråk?

• Genomför interna kunskapshöjande insatser. Alla biblioteksmedarbetare behöver grundläggande kunskaper om nationella minoriteter, till exempel lagen om nationella minoriteter och språklagen.

• Formulera uppdrag och mål för området.

• Uppmärksamma nationella minoriteters högtidsdagar i såväl fysiska som digitala rum.

• Fundera över hur ni kan lyfta fram nationella minoriteter på bibliotekets webbsida och i biblioteksrummet.

• Inventera bibliotekets fysiska och digitala resurser om nationella minoriteter.

• Ha koll på om det behövs fler medier på minoritetsspråken och tänk igenom val av placering.

• Belys hur dessa områden kan bli en del av de aktiviteter och program som redan genomförs på biblioteket.
 

• Ha alltid fokus på att insatser ska göras tillsammans med minoritetsgrupperna.

 

Bakgrund

På uppmuntran av Kungliga biblioteket beslöt Regionbibliotek Stockholm att göra en uppdatering av innehållet. I mars 2018 gav Kungliga biblioteket ut rapporten Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning.Det är en gedigen genomlysning och beskrivning av områdena. Den här rapporten avser att komplettera och ge konkreta tips med förhoppningen om att inspirera och ge ökad kunskap om varför bibliotek ska arbeta med nationella minoriteter.

 

Du hittar hela...

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?