Diskriminering minskar romers intresse för studier

Öppen antiziganism i grund- och gymnasieskolan har påverkat synen på utbildningssystemet negativt.

Det har också lett till minskat intresse för högskolestudier men då i första hand på grund av rädsla för diskriminering på arbetsmarknaden. Så beskriver romska ungdomar sin syn på högre utbildning i en studie som UHR genomfört.
– Ungdomarna från den romska minoriteten beskriver det som centralt att få arbete efter studierna. När de sett att högskoleutbildade romer diskriminerats på arbetsmarknaden har det skapat en tveksamhet inför att läsa vidare, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressutskick från Universitets- och högskolerådet.

I studien har gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna för första gången intervjuats i mindre fokusgrupper om hur de ser på högskolestudier. Unga i alla grupper svarar, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan.
– Många har erfarenheter av okunskap, fördomar och diskriminering i grund- och gymnasieskolan. Men även av trakasserier på offentliga platser och negativa attityder i samhället i stort. Särskilt judiska och romska ungdomar lyfter fram sådana erfarenheter, säger Karin Röding.

Du hittar hela texten här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-04-18

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?