”Äldre romer känner inte till sina rättigheter inom vården”

Haninge kommun har undersökt vad äldre romer i kommunen behöver för kunskaper för att förbättra sin hälsa och hur de ser på bemötandet från sjukvården. Undersökningen har resulterat i två filmer på kommunens hemsida, en film på lovara som riktar sig till romer och en film för sjukvårdspersonal som handlar om romernas kultur och historia.

- Många äldre romer upplever ett lågt förtroende för myndigheter och upplever språkförbistringar. De har tagit emot den vård de fått men inte vetat att de har rätt till mer, säger Eva Balok, tolk, översättare och samhällsvägledare.

Eva intervjuade ett tiotal äldre romska män och kvinnor och informerade samtidigt om egenvård och vilka rättigheter som finns i vården. Eva har under många år varit en ideell kraft för äldre romer i Haninge som behövt hjälpt med att tolka och förstå recept, ordinationer och hur vården fungerar.

Hur upplever de äldre bemötandet inom vården?

- Många har blivit diskriminerade av myndigheter vilket gör att de inte vågar berätta alltvid ett läkarbesök, de är rädda för att det de berättar kan vändas emot dem. Många vill inte säga att de är romer eftersom de tror att de kommer få en annorlunda behandling eller att läkaren ska ångra ett recept eller en behandling när det kommer fram att de är romer.

Eva tror att detta har resulterat i att äldre romer inte alltid blivit utredda ordentligt eftersom de varit rädda och inte haft förtroende för sjukvården som de uppfattar som en myndighet.

Ett viktigt syfte med samtalen med de äldre och med filmen är att upplysa om rättigheter inom vården. Eva menar att romer är vana vid att vara utanför samhället så de tror att rättigheterna inte gäller dem.
- Äldre romer känner inte till sina rättigheter inom vården som att de till exempel får låna rullstol och kryckor när de brutit benet. De vet heller inte alltid att det finns romska tolkar eller att det går att klaga på dåligt bemötande, felaktig behandling eller ordination.

Filmen på lovara lyfter vanliga folksjukdomar som diabetes, högt kolesterol, högt blodtryck men också övervikt och rökning. Många av sjukdomarna beror på levnadssätt som till exempel mycket och fet mat, säger Eva men det har blivit accepterat att både tacka nej till mat som erbjuds och att inte förväntas bjuda på mat vid besök, en kopp kaffe kan räcka.Filmen ger olika råd på ett pedagogiskt sätt. Eva förklarar bland annat varför det inte är bra att låna medicin från någon annan eftersom läkaren skriver ut och doserar medicinen utifrån sjukdom, ålder, kön och vikt.

Vad saknas i vården i dag för äldre romer?

- Det behövs översatta broschyrer till romani chib, det mesta är digitaliserat.Det saknas tolkar i romani chib och det saknas sköterskor med språkkunskaper som ger medicin. Det blir ofta missförstånd kring tabletter och det behövs någon som förklarar så de äldre förstår varför det är viktigt att ta sina tabletter.

Vårdguiden erbjuder i dag viss information översatt till de olika romska varieteterna som till exempel information om patientlagen och om vissa undersökningar och blodprover men det behövs mer, tycker Eva.

Då många äldre inte vågar berätta att de är romer begär de tolk på andra språk som de också kan i varierande grad vilket kan leda till kommunikationsproblem. Tolken är inte bara viktig för att översätta språket utan har också en kulturkompetens som är betydelsefull. Vissa sjukdomar kan var tabu att tala om som kvinno- och manssjukdomar. Då kan tolken till exempel översätta till ”i det kvinnliga”. Att tala om tarmar och blåsa kan också kräva andra ord och uttryckssätt avtolken.

Evas erfarenheter är att många äldre romer är isolerade och blir deprimerade. De känner sig inlåsta och bortglömda. Samhället ser annorlunda ut, barn och barnbarn jobbar och går i skola och hinner inte träffa de äldre i vardagen, därför är det viktigt med mötesplatser för äldre romer så att de inte hamnar utanför, tror Eva.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2018-08-20

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?