Unga romska ambassadörer

Nu utbildas nya unga romska ambassadörer som ska sprida kunskap om strategin för romsk inkludering.
Under en solig septemberhelg genomfördes det andra utbildningstillfället för unga romska ambassadörer. Romska ungdomsförbundet står bakom satsningen som är kopplad till de fem utvecklingskommunerna; Gävle, Borås, Uppsala, Haninge och Stockholm. 
 
De unga ambassadörerna ska sprida kunskap om strategin för romsk inkludering i sina kommuner och genomföra kunskapshöjande insatser i högstadieklasser. Som stöd för sitt arbete kommer de bland annat att utgå från skolboken ”Antiziganism i Sverige”. Under hösten utbildas cirka tio ambassadörer parallellt som de börjar genomföra insatser i sina respektive kommuner. 
 
Syftet med utbildningsdagen var att ge de unga ambassadörerna en fördjupad kunskap om strategin för romsk inkludering samt om Skolverkets generella arbete kring de nationella minoritetsfrågorna.  
 
Anna Mannikoff är samordnare för Länsstyrelsens uppdrag för romsk inkludering. Hon berättade om bakgrunden till strategin och kort om kommuners och myndigheters olika uppdrag kopplat till strategin för romsk inkludering. Hon uppmuntrade ambassadörerna att delta i lokala forum, exempelvis referens- och dialoggrupper för att få inflytande i sina kommuner. Hon tyckte att det var kul att se så många nya ansikten som ska jobba för att lyfta den romska frågan lokalt.
- Målsättningen med strategin för romsk inkludering är att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”. Strategin har ett tydligt ungdomsperspektiv. I detta arbete fyller ni som är unga romska ambassadörer en viktig funktion, säger Anna Mannikoff. 
 
Armando Kwiek är en av de unga ambassadörerna och är bosatt i Haninge. Han tycker att utbildningen är ett ypperligt tillfälle för att själv få mer kunskap om intentionerna med strategin. 
- Jag deltar i denna utbildning för att det verkar kul och utmanande. Vi som unga ambassadörer har möjlighet att diskutera viktiga frågor samtidigt som vi har möjlighet att göra någonting praktiskt, i synnerhet för unga romer, säger Armando Kwiek. 
 
Ida Apelmo är undervisningsråd på Skolverket. Hon berättade att förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Hon berättade vidare om att det står i de övergripande målen och riktlinjerna till läroplanerna att elever efter genomgången grundskola ska ha fått kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 
 
Minoritet.se kommer att återkomma med mer information om satsningen. 
 
MIRELLE GYLLENBÄCK
Sidan uppdaterad 2017-10-13
De unga romska ambassadörerna och Anna Mannikoff. Foto: Mirelle Gyllenbäck
De unga romska ambassadörerna och Anna Mannikoff. Foto: Mirelle Gyllenbäck

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?