Nu startar arbetet med att göra en ny nulägesbeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i oktober 2018. Arbetet ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och med romska sakkunniga.
 
Nulägesbeskrivningen ska fungera som en uppföljning av den tidigare nulägesbeskrivning som lämnades in till Regeringskansliet i december 2014. Den rapporten bekräftade bilden av förekomsten av diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp och förekomst av antizigansim inom samtliga områden som omfattades av studien. Länsstyrelsen såg vidare en risk med att ansvaret för den romska inkluderingen läggs på romerna själva.
 
I slutet av augusti hölls ett uppstartsmöte för arbetet med nulägesbeskrivningen tillsammans med ansvariga myndigheter och romska sakkunniga. Under mötet fick varje myndighet bland annat berätta om hur de gick tillväga under den första nulägesbeskrivningen med att intervjua tjänstemän och romer i de tidigare så kallade pilotkommunerna (Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö) samt framgångsfaktorer och utmaningar under arbetets gång. 
 
Under den första nulägesbeskrivningen tog varje myndighet fram en egen underlagsrapport som sedan Länsstyrelsen sammanställde i en sammanfattande rapport. Det kommer att vara samma procedur under denna omgång. 
 
Under kommande möten kommer arbetsgruppen att diskutera vilken metod som kommer att användas och vilka kommuner som kommer att vara aktuella för nulägesbeskrivningen.  
 
Romers delaktighet och inflytande är en viktig utgångspunkt i genomförandet av regeringens strategi för romsk inkludering. Det är av vikt att ta tillvara på romers kunskap, kompetens och erfarenhet i syfte att nulägesbeskrivningen ska bli så angelägen och legitim som möjligt. Därför kommer romska sakkunniga att vara involverade i olika delar av arbetet. De kommer bland annat att vara med och ta fram frågeställningar, ge synpunkter på hur datainsamlingen ska genomföras, vilka metoder som ska användas och vara med och analysera det insamlade materialet. 
 
Minoritet.se kommer att återkomma under hösten med mer information om arbetet med nulägesbeskrivningen. 
 
MIRELLE GYLLENBÄCK
Sidan uppdaterad 2017-09-11

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?