Så säger chefen för modersmål

På Flerspråkcentrum i Luleå ser man fram emot utbildningsutredningen om de nationella minoritetsspråken.
- Alla riktlinjer som gör det tydligare för oss välkomnas, säger Jonas Edström, chef för modersmål vid Flerspråkcentrum.

Luleå kommun har under flera år haft svårt att få tag i lärare i nord- och lulesamiska. Minoritet.se har kontaktas av två familjer som kämpat länge för sina barns rätt till samiska. En av föräldrarna är Ingela Jannok och Jonas Edström är väl medveten om vad familjen gått igenom.

-       Jag beklagar verkligen att det blev så för dem under grundskoletiden, men det var svårt att hitta lärare, säger han.

Och nu får de inte samiska på gymnasiet eftersom betygskravet är C. Kraven till gymnasiet är goda kunskaper – varför valde ni betyget C?

-       Vi har diskuterat hela hösten och det är vår tolkning utifrån hur reglerna ser ut. Men det kanske är för snävt, vi kanske inte skulle ha sagt C. Det här med modersmål 1 på gymnasiet är väldigt nytt för oss och vi får fortsätta diskutera, säger Jonas Edström.

Han förklarar att första- och andraspråkstalare läser modersmål 1 tillsammans och att det krävs höga kunskaper för en andraspråkstalare som inte har samiskan som vardagsspråk för att klara av kursplanen. Därför har de kravet E på förstaspråkstalare och C för andraspråkstalare.

Jonas Edström håller med om att det finns glapp mellan grundskola och gymnasium, särskilt om man börjar läsa modersmål sent i grundskolan, då blir det svårt att klara målen.

-       Man kan väl säga att det är en fråga för kommunen och gymnasiet om de är villiga att starta en nybörjarkurs. Eller så kan man ju som elev välja samiska som språkval, men det beror ju på vilka språk som ges på gymnasieskolan. Rektorerna äger frågan, säger han.

Flerspråkscentrum i Luleå som ansvarar för modersmålslärarna hjälper kommunens skolor att göra bedömningar, till exempel som nu med betygskravet C. Men det är inte en enkel uppgift alla gånger.

-       Om det åtminstone fanns en vägledande timplan som kunde hjälpa oss, säger Jonas Edström.

Han ser fram emot utbildningsdepartementets planerade utredning och hoppas på tydliga riktlinjer.

Tills vidare återstår glappet mot gymnasieskolan att fundera över. Men situationen i grundskolan ska enligt Jonas Edström vara löst från och med terminsstart 2017.

-       Nu har vi äntligen löst det och har lärare i både nord- och lulesamiska. Skolorna har tagit in fjärrundervisning via Sameskolstyrelsen i något fall men vårt mål är att ha egna lärare på plats så långt det går, säger han.

ANN-HELÉN LAESTADIUS

 

Sidan uppdaterad 2016-12-19
Jonas Edström Foto: Malin Junkka
Jonas Edström Foto: Malin Junkka

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?