Kommun stäms för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att stämma en kommun i Dalarna i ett ärende som gäller diskriminering i samband med beslut om tvångsvård av barn enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Enligt DO har kommunen inte övervägt mindre ingripande åtgärder och har avskärmat barnen från sin mor och andra anhöriga utan rättsligt stöd. DO bedömer att kommunens oproportionerliga åtgärder har haft samband med familjens etniska tillhörighet. Detta enligt ett pressmeddelande från DO.

Det var i november 2014 som socialtjänsten i kommunen fattade beslut om ett omedelbart omhändertagande av en romsk kvinnas tre barn. Barnen placerades efter omhändertagandet i familjehem och beslut fattades om hemlig vistelseort och umgängesbegränsning. Kontakten mellan mor och barn har efter det varit mycket knapphändig och först i juni 2016 har barnen och mamman tillåtits att träffa varandra.

DO har utrett kommunens hantering av ärendet och bedömer att kommunen som grund för de oproportionerliga åtgärderna har utgått från stereotypa föreställningar om romer och romsk kultur.
– Man har i hög grad motiverat umgängesbegränsningarna utifrån intresset att avskärma barnen från romsk kultur och har dessutom frångått gällande regler och rutiner på ett sätt som man har haft svårt att förklara, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

DO:s bedömning är att kommunen har kränkt kvinnans grundläggande rätt till familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen för mänskliga rättigheter av skäl som har samband med hennes etniska tillhörighet.

DO stämmer nu kommunen och begär 200 000 kronor i diskriminerings-ersättning till kvinnan. Det ankommer på domstolen att pröva om någon diskriminering har skett.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2016-11-22

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?