Anne-Mari Angeria Foto: Privat

Drömmer om mer kunskapsutbyten

Luleå är förvaltningskommun för finska sedan 2013. Här har man politisk representation i de öppna samråden. Minoritet.se intervjuade Anne-Mari Angeria, samordnare för finskt förvaltningsområde.

Om samråden:

Kommunen började kalla till samråd redan 2010 när den nya minoritetslagstiftningen kom, även om man blev förvaltningskommun först senare.

* Två gånger om året anordnas centralt samråd med representanter från alla nationella minoriteter. Kommunalrådet har varit ordförande sedan starten. Även kommunchef, kanslichef och ansvariga tjänstemän för minoritetsfrågor inom social- kultur- och barn- och utbildningsförvaltning deltar.

– Alla nationella minoriteter är representerade via sina föreningar. I Luleå finns ingen judisk förening, men vi har lyckats hitta en judisk representant till samrådet.

* Såväl social- som barn- och utbildningsförvaltning kallar till egna samråd för att diskutera sina frågor. Till dessa samråd är även andra än föreningsrepresentanter välkomna om de är intresserade av frågorna. Nationella minoriteterna har önskat en politisk representation till dessa möten eftersom de leds av tjänstemän.

* Cirka fyra gånger om året anordnas samråd specifikt med den sverigefinska minoriteten.

– Där går vi genom hur vi använder statsbidraget och vad kommunen kommer att göra inom finskt förvaltningsområde. Jag försöker hålla mig uppdaterad om vad föreningarna har för planer. Inom finskt förvaltningsområde har vi även kallat till så kallade öppna samrådsmöten där kommunalrådet, samt ordföranden för social- och barn-och utbildningsnämnden har varit med. De annonseras i tidningen och är öppna för alla.

– Vi har också, när det gäller socialförvaltningens frågor på finska, gått ut i bostadsområden och informerat om de rättigheter som finns när det gäller att få äldreomsorg på finska.

Om arbetet:

– Inför samråden brukar jag önska att få in förslag från föreningar vad vi ska ta upp, men det brukar inte vara jättemånga förslag som kommer. För sameföreningen är barns rätt till sitt språk inom förskolan och skola viktiga frågor. Tidigare hade vi inte lärare i samiska, men det har vi nu. Där har samråden spelat en viktig roll.

– Tornedalingar och sverigefinnar har även intresse av äldreomsorg på finska och meänkieli. Det innebär att vi ser över vilka behoven är och vart vi har finska- och meänkielitalande personal på boenden och inom hemtjänsten.

Saker att utveckla:

– Vi skulle vilja ha in fler röster från barn och ungdomar. Oftast är det de äldre som är föreningsaktiva och kommer till samråden och det är viktigt att ha en balans.

Saker som är svåra:

– Samråden är rådgivande och det är kommunen som tar besluten. Det är en balansgång så att minoriteterna verkligen får vara med och påverka. Och att skapa balans mellan nationella minoriteterna. 

– Jag är anställd på heltid för att arbeta med finskt förvaltningsområde. För det arbetet har kommunfullmäktige beslutat om en handlingsplan som styr arbetet. Så där händer mer. Det kan vara svårt i praktiken att det inte händer lika mycket med samiska och meänkieli frågor.

Om du fick drömma hur skulle du vilja utveckla samråden?

– I dag är det mycket kommunikation och information från oss tjänstemän till föreningsrepresentanter. Jag drömmer mer om ett kunskapsutbyte, där föreningarna turas om att vara värd för mötet och får på så sätt mer tid att berätta om just sin kultur och sina kärnfrågor. Det skulle höja allas kunskap och ge bättre förutsättningar för att utveckla samråd just till ett samråd.


CAMILLA ANDERSSON

 

 

Sidan uppdaterad 2016-08-23

Läs mer om Luleå...

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?